Të reja

Pjesemarrje ne Panairin e Bolonjes me impiantin tone mobil, Cuoghi.

Pjesemarrje ne Panairin e Ndertimit ne Bologna, Itali.