Të reja

Ruajtja e mjedisit

Ruajtja e mjedisit nga ndotjet eshte prioritet i kompanise sone dhe per kete u krye shtrimi i territorit te fabrikes, ne menyre qe te ulet ndotja nga pluhurat ne ajer dhe ndotjet ne rruge nga gomat.