Të reja

Asistenca e Sherbimit Laboratorik Mobil te Italcementit

Ne kete periudhe laboratori mobil i Italcementit drejtuar nga Dr.Carmine Campisi asistoi laboratorin tone ne punimet per ndertimin e Aeroportit te Rinasit, duke projektuar mix-design-et per betonet e zakonshem si dhe ato speciale.