Të reja

Ngritja e Laboratorit te Materialeve

Qe ne fillimet e aktivitetit u pa e nevojshme ngritja e laboratorit te materialeve i cili rezultoi si investim i sukseshem. Per kete u bashkpunua me kompanine CONTROLS ne Milano dhe u ngrit nje laborator modern dhe mjat efikas. Moment nga pritja e stafit tone ne zyrat e kompanise CONTROLS ne Milano. Nje vend i vecante i rezervohet flamurit shqiptar.