Të reja

Betone te klasave te larta

Kerkesat e larta te tregut te ndertimit kerkojne dhe betone te klasave te larta. Nje nga rezultatet e arritura ne fabriken tone.

Ruajtja e mjedisit

Ruajtja e mjedisit nga ndotjet eshte prioritet i kompanise sone dhe per kete u krye shtrimi i territorit te fabrikes, ne menyre qe te ulet ndotja nga pluhurat

Lexo më shumë

Çertifikimi

Ne daten 17/12/2010 kompania jone u certifikua me cerifiketen ISO 9001-2008 me Nr.12111542-FA010 nga Instituti Nderkombetar per Certifikimin e Cilesise Teknike

Lexo më shumë